„Jak się masz?” To pytanie słyszysz co najmniej 10 razy dziennie. Jak na nie odpowiadasz?

2019-09-22T21:56:16+01:00