Rekrutacja podstawowa do przedszkoli w Szczecinie zakończona. Rusza nabór uzupełniający. Miasto ogłosiło listę wolnych miejsc dla przedszkolaków. Większość z nich znajduje się w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. No forach internetowych wrze. Matki 3 latków są przerażone, że ich maluchy muszą iść do szkoły, bo w przedszkolach nie ma dla nich miejsc. Z racji zmian w oświacie , sześciolatki mogły pozostać w przedszkolach na jeszcze jeden rok, więc miejsc dla 3 latków było jak na lekarstwo. Miasto proponuje wolne miejsca po starych zerówkach. Czy to dobre rozwiązanie? Czy te placówki spełnią oczekiwania mam i ich dzieci? O tym, dowiemy się dopiero gdy maluchy od września przekroczą mury szkół. Rocznik 2014 będzie jak królik doświadczalny. Miejmy nadzieję, że dyrektorzy placówek i karda dołoży wszelkich starań, by dzieci czuły się w placówkach bezpiecznie i komfortowo. A póki co , czas zdecydować gdzie złożyć dokumenty.
Powodzenia!

AMM

Ważne informacje!

INFORMACJA O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2017/2018

WAŻNE DATY:

16.06.2017 r. – 23.06.2017r. – składanie wniosków na wolne miejsca do wybranej placówki.

29.06.2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 30.06.2017r. – 03.07.2017r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (zawarcie umowy cywilno – prawnej).

04.07.2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WOLNE MIEJSCA

 Nabór uzupełniający przeznaczony jest dla kandydatów, których sytuacja z różnych przyczyn nie została rozwiązana w rekrutacji podstawowej.  Na tym etapie rekrutacja odbywa się również za pomocą systemu elektronicznego lub w formie papierowej.  Rodzice wypełnią nowy wniosek w formie elektronicznej, który należy wypełnić wydrukować, podpisać i zanieść wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej, które dysponują wolnymi miejscami.  Rodzice mogą wypełnić wniosek również w formie papierowej, który mogą pobrać w każdej placówce dysponującej wolnymi miejscami i wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji składają w tej placówce.  Jeżeli dziecko brało udział we wcześniejszej rekrutacji, można posłużyć się kserokopią dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji, złożonych w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, które można pobrać z tej placówki.  Oryginały złożone w procesie rekrutacji podstawowej pozostają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, w której dziecko nie otrzymało miejsca.

WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uwaga: oddziały będą utworzone w przypadku zrekrutowania statutowej liczby dzieci (na oddział 25 dzieci)