Konferencja jest inauguracją dwóch nowych projektów Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Pierwszy wdrażany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleń Medialnych przy Polskim Radio, i dotyczy nowych studiów podyplomowych, które są odpowiedzią na aktualne i palące potrzeby nauczycieli w kontekście wydarzeń z ostatnich miesięcy.

To najwyższy czas aby zadbać o nauczycieli, wzmocnić ich autorytet, a tym samym więź między szkołą a rodzicami i między wychowawcami a wychowankami – mówi Tatiana Staroń, kanclerz Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.

School kids sitting on floor in front of teacher, low angle

Drugi projekt powstaje przy współpracy z Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnień. Celem jest wprowadzenie na stałe do programu studiów modułu opartego na praktycznej wiedzy psychologicznej, bu nauczyć przyszłych nauczycieli jak mają wydobyć i wzmacniać w wychowankach umiejętności, związanych z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej.

 

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK – 30.05.2019

Autorytet wychowawcy-nauczyciela jako wartość nadrzędna w relacjach szkolnych.

Część I

WYKŁADY

Gość specjalny:

prof. Ukraińskiej Akademii Nauk Natalia Viatkina. ,,Active Learning or How To Teach Individually On the Basis of STEM Education, Project Based Learning and Critical Thinking”

Temat: Inteligencja emocjonalna jako wartość progowa w pracy nauczyciela. Autorytet wychowawcy – nauczyciela.
Prelekcja aktywna, przedstawiająca indywidualne nauczanie z wykorzystaniem metody STEM w projektowaniu i myśleniu krytycznym (wykład w języku angielskim, tłumaczony przez prof. dr hab. Annę Sławomirę Gruszewską).

Prelegent: Bożena Matela

Temat: Psychologiczne aspekty pracy z emocjami w życiu zawodowym i osobistym nauczyciela.

Prelegent: Renata Majewska

Temat:  Kolor ma moc. Psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich. Kolor a emocje w życiu zawodowym w pracy nauczyciela.

Prelegent: Agnieszka Zalewska

Temat: Inteligencja Emocjonalna – przedmiot podstawowy na każdym etapie edukacji.

Część II

PANEL WARSZTATOWY

Prowadząca: Renata Majewska

Warsztat: Zrozumieć kolor – ćwiczenia, testy, porady.

Prowadząca: Bożena Matela

Psychologiczne aspekty pracy z emocjami w życiu zawodowym i osobistym nauczyciela. mgr Bożena Matela

Prowadzące: prof. dr hab. Anna Sławomira Gruszewska i prof. Natalia Viatkina – wykład odbędzie się w języku angielskim i będzie przetłumaczony na język polski.

Warsztat: Trening krytycznego myślenia w rozwoju ustawicznym

PIĄTEK – 31.05.2019

Forum Rad Rodziców

Część I

Po co szkoła Rodzicom, po co Rodzice szkole?

PRELEKCJE

Wprowadzenie – Bogdan Chęć

Temat: Jak wygląda autonomia szkoły, nauczyciela, rodzica. Co mówią akty prawne?

Prelegent: Sławomir Doburzyński

Temat: „ … żeby rodzice wrócili do szkoły” …Trudna droga do nowej edukacji.

Prelegent: Michał Kawecki

Temat: Czy jest miejsce dla rodziców w szkole? Jak to robią inni – doświadczenia rodziców z krajów Unii Europejskiej.

Prelegent: Bogdan Chęć

Temat: Co jest w nas nauczycielach i rodzicach co utrudnia nam współdziałanie?

Część II

Szkoła jako przestrzeń do dialogu.

PRACA WARSZTATOWA W GRUPACH

GRUPA I, prowadzenie: Bogdan Chęć

Temat: Jak stworzyć przyjazną  przestrzeń do współpracy z rodzicami na terenie szkoły?

GRUPA II, prowadzenie: Sławomir  Doburzyński

Temat: Rekomendacje do tworzenia  systemowych rozwiązań z rodzicami jako partnerami działań edukacyjnych na poziomie miasta, gminy, województwa.

GRUPA III, prowadzący: Michał Kawecki

Temat: Nowa ustawa o systemie oświaty – nowe miejsce rodziców.

Część III

Dyskusja.

PREZENTACJA WYNIKÓW PRAC GRUP WARSZTATOWYCH

Prowadzenie: Bogdan Chęć, Sławomir Doburzyński. Michał Kawecki

Temat: Ustalenie zakresu i terminów dalszych działań FORUM RAD RODZICÓW

PRELEGENCI

Sławomira Gruszewska

prof. US dr hab., psycholog, etyk, filozof, pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestniczka wielu staży naukowych w kraju i za granicą: między innymi, w Kijowie, Taszkiencie, Paryżu. Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią twórczości, neuropsychologią i psycholingwistyką. Wykłada w SSW Collegium Balticum i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wydziale Humanistycznym w Uniwersytecie Szczecińskim,  Współpracuje z wieloma uczelniami w kraju i za granicą. Konsultantka do spraw kryzysów w Instytucie Socjologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Ostatnio wydała książkę pt:” Dar dna”, w której podpowiada, ” jak wrócić do szczęścia i dokonać w życiu twórczej transformacji”. Fascynuje się sztuką i podróżami. Wyznaje zasadę: „Pasja bez odwagi, to jak lot z jednym skrzydłem, a ambicja ez wiedzy, to jak łódka z dziurawym dnem. ani nie dolecisz, ani nie dopłyniesz! utkwisz w tęsknocie za…(?)”

Natalia Viatkina

prof. filozof, logik, pracownik Instytutu Filozofii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Uczestniczka wielu staży naukowych, miedzy innymi w USA i w Polsce. Zajmuje się filozofią nauki, markietingiem, biznesem i coachingiem. Prowadzi wykłady w językach: rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno- naukowych. Ekspert od kryzysów społecznych, gość wielu programów telewizyjnych w telewizji ukraińskiej. Zafascynowana literaturą światową, historią, polityką i podróżami. Wyznaje zasadę:” MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WSZYSTKO I WSZĘDZIE, POD WARUNKIEM, ŻE NIE ZATAISZ PRZED SOBĄ PRAWDY O SOBIE

Renata Majewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Warszawskiej Szkoły Reklamy w Warszawie- Strategia Reklamy i PR. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, plastyczka, trenerka, coach wizerunku. Specjalistka psychologii koloru w Ośrodku Szkoleń Medialnych RDC. Wykładowczyni w Szkołach Makijażu, Stylizacji, Charakteryzacji i Akademii Kongresu Kobiet. Od lat wspiera środowisko nauczycieli, inicjatorka autorskich szkoleń z zakresu dress code nauczyciela, marki osobista nauczyciela, psychologii koloru w wystąpieniach publicznych nauczyciela. Członkini Zarządu Fundacji” Polska Jest Kobietą”, członkini Inicjatywy Feministycznej, Kongresu Kobiet jak również członkini Rady Nadzorczej Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca. Kieruje się mottem życiowym: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Bożena Matela

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie w Bułgarii – mgr ekonomii ze specjalnością ekonomika i organizacja turystyki. Ponad 12 lat była udziałowcem, członkiem zarządu oraz dyrektorem sprzedaży i marketingu w spółce, należącej do międzynarodowej korporacji Paxar (obecnie włączonej do korporacji Avery Dennison). Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w branży mikrobiologicznych komór laminarnych. Ukończyła studium coachingu według międzynarodowych standardów etycznych oraz standardów kształcenia adeptów coachingu International Coaching Federation i Polskiej Izby Coachingu. Organizatorka szkoleń i warsztatów, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz komunikacji opartej na zasadach i wartościach współpracy. Często powtarza:”Satysfakcjonujące życie wymaga uważności i ustawicznej dbałości o wewnętrzny rozwój. Coaching jest w służbie naszego rozwoju.” Jest propagatorką ustawicznej edukacji oraz aktywności osób w wieku 50 plus.

Bogdan Chęć

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Organizator wielu konferencji, również międzynarodowych, poświęconych partnerskiej współpracy nauczycieli i rodziców. Uczestnik studyjnych wyjazdów do krajów Europy Zachodniej organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA). Publikacje w Edukacji i Dialogu, Refleksjach, Liderze oraz w książkach m.in. „Prawa rodziców w szkole”, Materiały z Międzynarodowej Konferencji w Bielawie „Edukacja jako dialog i partnerstwo”, Konferencji z okazji 10- lecia Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie. Organizator cyklu spotkań Akademii Nauczycielskiej z udziałem wybitnych ludzi kultury i edukacji. Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej pt. „Edukacja Jako Przestrzeń Spotkania”.

Michał J. Kawecki

Psycholog, terapeuta. Współzałożyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego i pierwszej niepublicznej szkoły STO w Szczecinie. Twórca Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką oraz Szczecińskiego Salonu Poezji (Anny Dymnej) . Wieloletni przedstawiciel Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców

Sławomir Doburzyński

Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny rozwoju regionalnego i planowania strategicznego. Autor książek z dziedziny programowania rozwoju społeczno – ekonomicznego Pomorza Zachodniego. Współtwórca dwóch edycji Strategii Rozwoju Województwa, licznych dokumentów strategicznych i programowych, projektów rozwojowych takich jak Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Organizator Tygodnia Społecznego. Obecnie kieruje działem strategii i komunikacji Stoczni Szczecińskiej.

Agnieszka Zalewska

Prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, szefowa firmy Atelia. Od lat zajmuje się obserwacją i badaniem stanu psychicznego Polaków. Pomysłodawczyni projektu „Feel It” obejmującego m.in działania w zakresie pracy nad kompetencjami emocjonalno-społecznymi młodzieży. Celem projektu jest profilaktyka uzależnień wśród młodzieży w wieku 13-17 lat w ujęciu holistycznym, a więc uwzględniającym całokształt potrzeb młodego człowieka, sposób jego funkcjonowania (w sferach poznawczej, społecznej i emocjonalnej), zadania rozwojowe, a także rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych przez młodych ludzi aby wzmacniać ich empowerment i przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym.

Jolanta  Ernest

Prawnik, trener biznesu, color coach, ekspert wizerunku i psychologii wyglądu. Od wielu lat pracuję przede wszystkim z kobietami w zakresie zwiększania ich aktywności zawodowej, asertywności, wiary we własne siły. Prowadzę szkolenia i warsztaty z etykiety w biznesie, mobbingu, stresu kobiecego i cały wachlarz z zakresu wizerunku np.pierwsze wrażenie, mowa ciała, dress code w biznesie. Moją pasją są kolory. Wykonuję profesjonalną 12 stopniową analizę kolorystyczną metodą Professional Beauty Creator. Pokazuję innym jak pokolorować swój świat. Doświadczając sama mobbingu specjalizuję się w szkoleniach ze szczególnym naciskiem na część warsztatową – rozpoznawanie zachowań, radzenie sobie z emocjami i obrony asertywne.

Beata Mintus

Koordynator do spraw projektów międzynarodowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Ukończyła trzy fakultety w obszarze nauk społecznych: politologia (specjalność: lobbing i doradztwo międzynarodowe), europeistyka (zarządzanie projektami unijnymi) oraz stosunki międzynarodowe (specjalność organizacje pozarządowe). Wieloletnia wolontariuszka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz stażystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczęła studia doktoranckie w obszarze nauk o polityce, a w swoich badaniach skupia się nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku.  W pracy zawodowej zajmuje się koordynacją projektów z komponentem międzynarodowym w szczególności w ramach programów Erasmus+, Granty Norweskie oraz Europa dla Obywateli.

Anna Kowalik-Conder

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Zainteresowania naukowe: komunikacja, proces uczenia się i nauczania z perspektywy psychologicznej, neurobiologicznej, konstruktywistycznej społeczno-kulturowej; zastosowanie i znaczenie ICT w całożyciowym uczeniu się i rozwoju człowieka; młodzi – ich dylematy i problemy w życiu prywatnym, społecznym oraz na rynku pracy w płynnej nowoczesności.

Paweł Bobrowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziennikarz Muzyczny/Starszy Publicysta, z 24 letnim doświadczeniem redaktorskim w radiu i telewizji. Od 20 lat posiada kartę mikrofonową najwyższej kategorii „S”. Był redaktorem, publicystą, starszym publicystą, kierownikiem redakcji muzycznej, dyrektorem muzycznym oraz kierownikiem działu oprawy muzycznej i promocji antenowej Radia Dla Ciebie w Warszawie. Prowadził wiele audycji radiowych i TV, w tym kilka kultowych. Posiada 6 letnie doświadczenie w obsłudze planowania muzyki, liczne kontakty w świecie dziennikarzy, wykonawców, twórców i producentów muzyki. Prowadził szkolenia dla prezenterów radiowych i DJ w Polskim Radiu. Nadal jest czynnym dziennikarzem oraz kieruję pracami Ośrodka Szkoleń Medialnych Radia Dla Ciebie w Warszawie.

 

KOMITET NAUKOWY

– Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska
– Dr Andrzej Staroń
– Dr Mirosław Zając
– Dr Małgorzata Hermanowicz
– Renata Majewska
– Bogdan Chęć

KOMITET ORGANIZACYJNY

– Elżbieta Ceholnik-Szafran  – Przewodnicząca
– Dominika Macedońska
– Agata Baryła
– Paweł Bobrowski

 

Informujemy, że rejestracja uczestników na Międzynarodową konferencję Nauczyciel – Rodzic – Dziecko jest aktywna do 29 maja 2019 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji – Pani Elżbiety Ceholnik-Szafran

tel. 725 808 505
e-mail: e.ceholnik-szafran@cb.szczecin.pl