Zakładanie spółki w trybie s24

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W przepisach Kodeksu spółek handlowych określone są sposoby założenia spółki z o.o. – istnieje możliwość założenia spółki w sposób tradycyjny oraz za pomocą internetu w trybie s24.

S24 to system teleinformatyczny udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Możliwość zakładania spółek z o.o. przez internet została wprowadzona 1 stycznia 2012 roku. Przepisy wprowadzające takie zmiany znacznie ułatwiły przedsiębiorcom proces rejestracji firmy w tej formie.

Tryb ten umożliwia rejestrację spółek w ciągu 24 godzin, od dnia wpływu wniosku do sądu rejonowego. Zakładanie spółki w trybie s24 pozwala uniknąć konieczności opłaty wysokich kosztów notarialnych, ponieważ umowa spółki tworzona jest na podstawie wzorca dostępnego na platformie. Szablon umowy spółki może zostać nieznacznie zmodyfikowany przez użytkownika. Do podpisania umowy konieczny jest zwykły podpis elektroniczny.

Pokrycie kapitału zakładowego powinno mieć miejsce nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Na pokrycie kapitału, w przypadku gdy umowa spółki została zawarta na podstawie wzorca wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne.

Zakładanie spółki w trybie s24 krok po kroku:

Rejestracja użytkowników systemie.

Zakładając konto należy podać dane osobowe, utworzyć hasło oraz dokonać weryfikacji imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Konto zostaje udostępnione osobie po uwierzytelnieniu podpisem elektronicznym.

Rejestracji w systemie musi dokonać każda osoba (wspólnik) podpisująca wniosek.

Określenie niezbędnych danych do zarejestrowania spółki:

– nazwa spółki,
– adres spółki,
– właściwy sąd rejonowy, wybrany w oparciu o siedzibę spółki,
– wartość wnoszonych wkładów,
– lista wspólników,
– liczba członków organów spółki,
– sposób reprezentacji spółki,
– przedmiot działalności spółki.

Wprowadzenie danych do systemu.

Należy wypełnić formularze danymi niezbędnymi do rejestracji spółki oraz wypełnić wniosek o wpis do Krajowego rejestru Sądowego oraz wybrać odpowiednie kody PKD.

Generowanie oraz podpisanie dokumentów.

Wygenerowane dokumenty można wyświetlić i zweryfikować ich poprawność. Istnieje możliwość dokonania poprawek w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu.

Każdy ze wspólników musi złożyć elektroniczny podpis pod umową spółki. Pozostałe dokumenty muszą zostać podpisane przez osoby za to odpowiedzialne.

Opłacenie wniosku.

Należy uiścić opłatę:
– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego- 250 zł,
– ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł,
– prowizja na rzecz operatora płatności (kilka złotych)

Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejonowym.

Wniosek przesyłany jest drogą elektroniczną do wybranego sądu rejonowego, gdzie będzie rozpatrywany. Dane nowej spółki przekazywane są do pozostałych urzędów, gdzie nadawane są numery NIP i REGON.

Po uzyskaniu niezbędnych numerów przedsiębiorcy mogą wyrobić pieczątki firmowe oraz założyć dla spółki rachunek bankowy. Zarząd spółki w terminie 7 dni od nią wpisu spółki do rejestru ma obowiązek złożenia oświadczenia wszystkich członków zarządu odnośnie wniesionego wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego. Konieczne jest także opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który należy obliczyć samemu i wpłacić w terminie do 14 dni od założenia spółki.

Autor: Julia Wolińska

Zakładanie spółki w trybie s24 umożliwi Ci otworzenie firmy w kilka dni. Pomożemy. Skontaktuj się z naszym biurem.

źródło: Artelis.pl.