Projekt „Feel it” to innowacyjny pomysł na działania w zakresie pracy nad kompetencjami emocjonalno-społecznymi. Pomysłodawcą jest prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, Agnieszka Zalewska. Projekt i rezultaty opracowały: Beata Mintus (koordynator ds. projektów międzynarodowych w SSW Collegium Balticum), dr Anna Kowalik-Conder (pedagog, wykładowca SSW Collegium Balticum oraz specjalista w dziedzinie wykorzystywania nowych technologii w edukacji) oraz Iwona Knitter (psycholog oraz biegły sądowy specjalizujący się w sprawach dotyczących nieletnich).

KS.: Pani Agnieszko proszę powiedzieć skąd pomysł na takie działania?

Agnieszka Zalewska.: Jestem osobą, która wierzy w ludzi. Osobą, która wierzy, że świat może  stać się lepszy, a ludzie szczęśliwsi, bardziej kochający, szanujący, wypełnieni wewnętrznym spokojem i radością dnia codziennego. Zawodowo, jestem właścicielką biura nieruchomości Atelia, założycielką oraz prezesem Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom i niedoszłą radną Miasta Szczecin. Niestety, musiałam podjąć trudną decyzję o rezygnacji z tej bardzo odpowiedzialnej funkcji. Postanowiłam  pozostać i skupić się na spełnianiu roli prezes Fundacji. Poza życiem zawodowych, jestem również mamą wspaniałego nastolatka  Edgara.

 

KS.: Dlaczego chce Pani zmienić świat na lepszy? Ktoś może powiedzieć, że to naiwne ?

AZ.: Od 10 lat prowadzę badania i obserwacje dotyczące stanu zdrowia psychicznego w naszym kraju. Niepokojące zjawiska społeczne i pogarszający się stan psychiczny Polaków, plasują nas na pierwszym miejscu w na tle europejskim. Specjaliści alarmują, że znaleźliśmy się  w fazie poważnego kryzysu. Zagrożenia chorobami spowodowanymi pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego, skutkują próbami samobójczymi coraz częściej wśród dzieci (730 odnotowała policja w ubiegłym roku) ,a wśród dorosłych ilość samobójstw jest przerażająca (około 5300 osób). Co piąty nastolatek cierpi na zaburzenia, stany depresyjne, uzależnienia, wykluczenia, anoreksję, bulimię. Wśród dorosłych natomiast,  statystyki przedstawiają potworne liczby! Aż 23,4%  dorosłych Polaków cierpi na  zaburzenia psychiczne!   Oprócz tego, nasze dzieci toną w uzależnieniach, dysfunkcyjności, patologicznych schematach zachowań, budowanych przez Naszą kulturę, społeczeństwo oraz religie. Jakie wzorce budujemy? Czy są to wzorce dobre, wypełnione szacunkiem, współczuciem, miłością, dobrocią, szczęściem, spełnieniem, poczuciem bezpieczeństwa, harmonią i spokojem? Czy dzisiejsze czasy, rodzice, społeczeństwo pozwalają na kreowanie i wypowiadanie własnych poglądów?  Wszystkie wyżej opisane sytuacje są Naszymi podstawowymi potrzebami! Podkreślam! Podstawowymi i niezbędnymi do poczucia szczęścia i radości! 

Przez nasze społeczeństwo przechodzi swoisty wirus umysłu, który wtapia się w naszą świadomość i robi z nas zombie – osoby bezwolne, bojące się kochać czy czuć. Uciekamy od rzeczywistości w uzależnienia, depresję, internet.  Szukamy potwierdzenia własnej wartości w lajkach na fb, przygodnym seksie – bo to  jest dzisiaj cool!  Jaki jest Nasz świat? Czy świadomie wybieramy i kreujemy naszą rzeczywistość? Czy mamy prawo wypełniać nasze przywileje człowieczeństwa? Mamy prawo do  miłości? Do dokonywania wyboru?

KS.: Jak możemy zmienić DZISIAJ, by stało się  bardziej przyjazne dla naszego ja?

AZ.: Nadszedł czas zmian oraz budowania lepszego Świata dla naszych dzieci i bliskich! Musimy dostosować jednostkę ludzką do zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Dać jej świadomość  zmian i zrównoważenia wewnętrznych mocy. Musimy przywrócić  równowagę w świadomości jednostki.  Z mojej inicjatywy powstał zespół naukowców min dr. n. med. inż Karina Ryterska adiunkt w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka na PUM, dr hab. Monika Chudecka prof. US, Beata Mintus (koordynator ds. projektów międzynarodowych w SSW Collegium Balticum), dr Anna Kowalik-Conder (pedagog, wykładowca SSW Collegium Balticum oraz specjalista w dziedzinie wykorzystywania nowych technologii w edukacji) oraz Iwona Knitter (psycholog oraz biegły sądowy specjalizujący się w sprawach dotyczących nieletnich). Wspólnie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum pracujemy nad stworzeniem m.in zajęć dla studentów pedagogiki i innych kierunków, którzy będą w przyszłości nauczać mieć kontakt z młodzieżą. W mojej opinii projekt będzie  przełomem na skalę międzynarodową, prawdopodobnie pierwszym takim projektem na Świecie. 

KS.: Jaki jest cel projektu? Skąd pomysł na dotąd enigmatycznie postrzegane holistyczne podejście do wychowania młodzieży?

Beata Mintus.:  Celem projektu jest profilaktyka uzależnień wśród młodzieży w wieku 13-17 lat w ujęciu holistycznym, a więc uwzględniającym całokształt potrzeb młodego człowieka, sposób jego funkcjonowania (w sferach poznawczej, społecznej i emocjonalnej), zadania rozwojowe, które przed nim stoją, a także rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych przez młodych ludzi aby wzmacniać ich empowerment i przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym.

KS.: Jak będziecie to realizować?

Agnieszka Zalewska.:  Poprzez prowadzenie regularnych i dostosowanych do potrzeb młodzieży oddziaływań. Oddziaływania te ukierunkowane będą na wspieranie kompetencji psychologicznych młodych ludzi, w tym umiejętności radzenia sobie z emocjami, czy kształtowania satysfakcjonujących relacji społecznych.

KS.: Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia działań?

Beata Mintus.:  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie lipca i sierpnia tego roku, jeśli będą pozytywne rozpoczniemy realizację 1 października 2019 a trwać będzie do 30 września 2021. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z instytucjami z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Czech oraz Polski. Partnerami projektu bedą:  koordynator projektu Inercia Digital (Hiszpania) – instytucja szkoleniowa zajmująca się promocją nowoczesnych technologii w edukacji na każdym szczeblu (edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów) GLAFKA (Czechy) – instytucja szkoleniowa zajmująca się pracą z młodzieżą w obszarze digital storytelling (opowieści cyfrowe) Innovative Frontiers (Grecja) – instytucja zajmująca się tworzeniem mobilnych aplikacji ETIC Algarve (Portugalia) – przedsiębiorstwo zajmujące się promocją przemysłów kreatywnych IES Juan z Leon (Hiszpania)- liceum z Hiszpanii Agrupamento Escholas Aljustrel (Portugalia)- szkoła z Portugalii zajmująca się edukacją dzieci z problemami w nauce

KS.: Szykuje się więc intensywna międzynarodowa współpraca w tym zakresie?

B.M.: Nasi partnerzy zamierzają przygotować i zorganizować cykl warsztatów, podczas których młodzi ludzie będą prowadzili refleksję i konstruowali wiedzę o sobie i świecie, którą następnie będą stosowali w praktyce, w ramach aktywizujących zadań, ćwiczeń i treningu.

K.S.: Co ma z tego wynikać?

AZ.: W rezultacie wypracujemy m.in kwestionariusz do badania kompetencji emocjonalno-społecznych Innowacyjne narzędzie to badania poziomu kompetencji emocjonalnych młodzieży. Ankieta zostanie wdrożona dwuetapowo: na początku trwania projektu aby pomóc dobrać odpowiednie metody i narzędzia do curriculum szkoleniowego oraz na zakończenie projektu aby pokazać wyniki fazy pilotażowej (szkolenia).

Ankieta zostanie opracowana w oparciu o wiedzę i praktykę psychologa, pedagoga oraz doradcy personalnego. W ankiecie zostanie poruszona tematyka obszarów składających się na inteligencję emocjonalną. Ankieta będzie zawierała pytanie zamknięte i otwarte aby szerzej eksplorować doświadczenia, umiejętności i potrzeby młodych osób w następujących obszarach: samoświadomości i samoregulacji emocji, motywacji/autonomii i podmiotowości, empatii/wrażliwości/, postrzegania siebie w oczach swoich i innych, poznawania siebie, komunikacja, co umożliwi odpowiednie dopasowanie narzędzi i działań w następnym etapie, którym jest stworzenie metodologii szkoleniowej do pracy z młodzieżą w obszarze rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

BM.: Istotnym efektem będzie opracowanie metodologii szkoleniowej/scenariuszy zajęć do pracy na rozwijaniem kompetencji emocjonalno-społecznych Scenariusze zajęć zostaną wdrożone podczas warsztatów z młodzieżą. Kontent będzie zaadaptowany do kursu e-learningowego. Faza pilotażowa zostanie przeprowadzona w formie blanded learning (szkolenie mieszane), bazując na podstawie koncepcji flipped classrom. Młodzież zapoznaje się z treścią kursu na platformie e-learningowej stworzonej w ramach projektu, a następnie bierze udział w praktycznych (face to face) warsztatach prowadzonych przez partnerów projektu. Kurs będzie dostarczał i opisywał emocje i uczucia w sytuacjach, które młode osoby doświadczają w życiu codziennym. Partnerzy projektu dobiorą metody i narzędzia pracy adekwatne do danego tematu.

KS.: Jak to będzie technicznie wyglądać?

BM.: Kurs będzie zawierał 5 modułów 1/Analiza artefaktów popkultury: filmy, książki, seriale, muzyka, biorgafie, 2/digital storytelling (opowieść cyfrowa), 3/komiksy, 4/zajęcia teatralne, 5/ autoprezentacja i komunikacja. Na zakończenie fazy pilotażowej partnerzy projektu stworzą scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (do wykorzystania w szkołach i organizacjach skupiających młodzież) w formie e-booka dostępnego na stronie internetowej projektu. Rezultat nr 3- Mobilny dziennik emocji (aplikacja na telefon). Dodatkowym narzędziem do wykorzystania podczas fazy pilotażowej będzie aplikacja mobilna na telefon (dziennik emocji), która umożliwi rozszerzenie działań poza szkolenie. Uczniowie za pomocą obrazu, dźwięku, tekstu oraz innych materiałów audiowizualnych będą mogli opisywać i zachowywać emocje dnia codziennego.

KS.:. Trzymam kciuki i dziękuję za rozmowę!

AZ. Dzięki naszej kobiecej współpracy, jesteśmy w stanie pomóc społeczeństwu i przeprowadzić je na Jasną Stronę Mocy! Również dziękujemy!