DOBRY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

Na pytanie o najlepszy wybór szkoły średniej i kierunek dalszego kształcenia trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć. Rynek pracy zmienia się na tyle szybko, że profesje pożądane dzisiaj, za kilka lat mogą okazać się nieatrakcyjne. Automatyzacja oraz sztuczna inteligencja wpływają na zadania realizowane przez pracowników oraz zmieniają profil kandydatów poszukiwanych przez organizacje. Z pewnością przy podejmowaniu decyzji warto wziąć pod uwagę długoterminowe prognozy oraz trendy i kształcić się w kierunkach, które pozwolą rozwinąć umiejętności potrzebne firmom w nadchodzących latach. 

 

Wszystko wskazuje na to, że rozwój technologii przyniesie nowe miejsca pracy, a stanowiska będą łączyły unikalne kompetencje człowieka z efektywnością, którą zapewni maszyna. Zmieni się też sposób wykonywania pracy – na popularności będzie zyskiwać praca zdalna oraz wykonywanie zadań przez międzynarodowe zespoły projektowe. Do wyboru kierunku kształcenia warto podejść pragmatycznie. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w świecie pracy, młodym ludziom rekomendujemy przede wszystkim poszukiwanie kompromisu między ich zainteresowaniami a potrzebami rynku pracy.

 

LICEUM, SZKOŁA ZAWODOWA I STUDIA

 

W odniesieniu do osób kończących gimnazjum – w niedalekiej przyszłości ośmioletnią szkołę podstawową – ze względu na ich młody wiek trudno mówić o świadomym wyborze zawodu. Na tym etapie edukacji może jednak być już widoczne zainteresowanie określoną ścieżką kształcenia – ścisłą, humanistyczną, językową bądź przyrodniczą. Warto przed wyborem szkoły średniej przemyśleć nie tyle kierunek studiów czy przyszły zawód, lecz swoje zainteresowania i predyspozycje. Ocena mocnych stron jeszcze przed wyborem szkoły ułatwia obranie odpowiedniej ścieżki kształcenia.

 

Ogromną pomocą w wyborze szkoły średniej i profilu dalszej edukacji mogą być portale edukacyjne oraz zestawienia najbardziej pożądanych zawodów i umiejętności. Poza opisem kierunków studiów i profesji, warto też sięgnąć po informacje o kwalifikacjach, które w przyszłości będą poszukiwane przez pracodawców. W programie edukacji często brakuje ekspertów i organizacji, które mogłyby uświadamiać młodzież w zakresie aktualnej sytuacji i trendów na rynku pracy, dlatego warto szukać ich samemu.

 

Anna Podolska, ekspert Hays Poland, zwraca też uwagę, aby nie uzależniać swoich wyborów wyłącznie od podpowiedzi rodziców, ponieważ bywają one nieadekwatne do tego, co oferuje rynek pracy. – Nauka w liceum nie zawsze jest najlepszą decyzją. Oczywiście często jest to pierwszy wybór dla osób, które planują zdać maturę i rozpocząć studia, nawet jeśli nie wybrały jeszcze konkretnego kierunku. Warto jednak rozważyć inne możliwości i sprawdzić ofertę np. szkół zawodowych. Wciąż są one niewystarczająco doceniane, chociaż obserwujemy wzrost zainteresowania nauką w placówkach tego typu – wyjaśnia Anna Podolska. Szkoły zawodowe i techniczne oferują obecnie wiele ciekawych, nowych kierunków kształcenia i starają się nadążać za trendami na rynku pracy. Placówki, które jeszcze do niedawna przygotowywały wyłącznie do wykonywania zawodu elektromechanika, fryzjera czy kucharza, pozwalają dzisiaj zdobyć tytuł technika handlu, logistyka, ekonomisty. Co więcej, zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności jeszcze w trakcie nauki szkolnej, dużo łatwiej jest otrzymać dobrą pracę po zakończeniu edukacji oraz podjąć decyzję czy i na jakie studia aplikować.

 

 

Z kolei podejmując decyzję o wyborze studiów warto sprawdzić, jakich kompetencji brakuje na rynku oraz których specjalistów najczęściej poszukują pracodawcy. Kluczowa jest ocena swoich predyspozycji, takich jak zdolności analityczne, kompetencje językowe czy umiejętność szybkiego przyswajania informacji. Wiedząc, kogo poszukują pracodawcy i znając własne preferencje, można dokonać dobrego wyboru kierunku edukacji.

 

– Od lat w czołówce najbardziej przyszłościowych kierunków znajdują się studia techniczne. Prym wiedzie programowanie – podkreśla Anna Podolska. – Bardzo dobrym wyborem są również studia inżynierskie, np. automatyka i budowa maszyn, biotechnologia lub logistyka. Dla osób preferujących kierunki humanistyczne, dobrym wyborem mogą być studia filologiczne, np. germanistyka, romanistyka, bądź języki skandynawskie. Rozwijający się w Polsce sektor nowoczesnych usług dla biznesu nieustannie poszukuje utalentowanych poliglotów, co otwiera przed absolwentami studiów językowych atrakcyjne ścieżki rozwoju kariery. Dobrym wyborem są także kierunki związane z szeroko pojętym zarządzaniem projektami – dodaje ekspertka Hays Poland.

PRACA DLA WYBRANYCH

Kierunek kształcenia powinien oferować możliwość pozyskania kompetencji wpisujących się w bieżące zapotrzebowanie firm, dlatego warto wziąć uwagę najbardziej przyszłościowe branże. Wśród najdynamiczniej rozwijających się sektorów wymienić można inżynierię oraz szeroko pojęte IT i bezpieczeństwo. Zapotrzebowanie na pracowników w tych branżach wynika z nieustannego rozwoju nowych technologii, a nic nie wskazuje na to, aby sytuacja zmieniła się w nadchodzących latach. Ciekawe możliwości będą czekały m.in. na specjalistów ds. automatyzacji, druku 3D oraz rzeczywistości wirtualnej, a także na programistów, grafików i projektantów UX.

Coraz więcej firm wykorzystuje internet jako swój wiodący kanał sprzedaży, stąd też wiele miejsc pracy czekać będzie również na specjalistów ds. e-commerce oraz analityków zachowań konsumenckich. Atrakcyjne będą również wszelkie specjalizacje związane z dotarciem do klienta. Umiejętność efektywnej komunikacji i zdolność do zainteresowania potencjalnych konsumentów ofertą firmy będzie niezmiennie wysoko ceniona. Dodatkowo trendy demograficzne podyktują także zapotrzebowanie na lekarzy różnych – także tych jeszcze niesprecyzowanych – specjalizacji, biotechnologów, a także specjalistów branży medycznej i farmaceutycznej.

ROLA JĘZYKÓW OBCYCH

Sukces na rynku pracy w coraz większym stopniu będzie także uzależniony od znajomości języków obcych. Bardzo dobra znajomość angielskiego jest obecnie standardem w wielu firmach – zarówno międzynarodowych korporacjach, jak i w rodzimych przedsiębiorstwach, coraz częściej prowadzących działalność również poza granicami kraju. Jednak język angielski to nie wszystko, a młodzi ludzie powinni również inwestować czas w naukę innych języków obcych, bez względu na obraną ścieżkę kształcenia. Napływ zagranicznych firm do Polski sprawia, że ciekawe oferty pracy coraz częściej będą kierowane do osób biegle władających kilkoma językami obcymi.

Nad wyborem właściwego kierunku studiów warto zastanowić się już w szkole średniej, uwzględniając m.in. swoje predyspozycje, oferty edukacyjne uczelni oraz perspektywy zawodowe. Skutki decyzji, jakie podejmujemy we wczesnej młodości, mogą bowiem determinować przebieg całej kariery. Z drugiej strony warto mieć na uwadze, że ze względu na częste i dynamiczne zmiany technologiczne wpływające na rynek pracy, wielu obecnych uczniów i studentów w swojej karierze zawodowej będzie zmuszonych wielokrotnie zmieniać zawód lub obszar specjalizacyjny. Dlatego też warto inwestować w rozwój umiejętności uniwersalnych, wartościowych na każdym stanowisku. Zdolność do szybkiej adaptacji do zmian, rozwinięte kompetencje miękkie, znajomość języków obcych oraz różnorodne doświadczenia będą w przyszłości przepisem na udaną karierę.

 

Informacje o Hays Poland

Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku rekrutacyjnym od 50 lat, Hays posiada 252 biura w 33 krajach. Łącznie pracuje w nich 10 000 ekspertów w 20 specjalizacjach. 

W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 350 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu oraz Szczecinie.

Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej pozyskując najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.

Z pasją wspieramy rozwój zawodowy profesjonalistów działających w różnych obszarach rynku, kierując się naszym motto „powering the world of work”.