Patronem działu Wiedza i Edukacja jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Kobiety stanowią w Polsce tylko 23 proc. doktorów habilitowanych i 10 proc. profesorów w obszarze nauk technicznych i ścisłych. W zwiększeniu udziału kobiet w nauce ma pomóc akcja „Dziewczyny do nauki!”, w ramach której w całej Polsce organizowane są m.in. specjalne spotkania dla studentek i doktorantek.

„Dziewczyny do nauki!” to wspólne przedsięwzięcie badaczek z polskich uczelni technicznych i medycznych zainicjowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych.

Ta kampania adresowana jest do studentek i doktorantek polskich uczelni technicznych. Polega m.in. na promocji kariery naukowej jako sposobu na życie. Ma przyczynić się do zwiększania: atrakcyjności kariery naukowej w percepcji studentek i doktorantek polskich uczelni technicznych, udziału kobiet w nauce.

„Działamy poprzez sieć Pełnomocniczek na uczelniach. Konsolidujemy środowiska kobiet nauk ścisłych i technicznych, organizujemy spotkania o roli kobiet w nauce, wspólnie zachęcamy studentki do zainteresowania się karierą badawczą – przybliżając jej blaski, cienie i wyzwania, jakie ze sobą niesie” – wyliczają organizatorki akcji.

W ramach kampanii „Dziewczyny do nauki!” odbyły się już spotkania dla studentek i doktorantek z profesorkami w Krakowie, na AGH, w Lublinie – na Politechnice Lubelskiej, w Warszawie, Gdańsku, a także w Łodzi. Planowane są kolejne w całej Polsce.

Mimo, że kobiety stanowią w Polsce ponad 60 proc. studentów, to w szeroko rozumianej społeczności naukowej jest ich już tylko średnio 40 proc. Powodów jest wiele. Wynika to głównie z historycznego opóźnienia w budowaniu karier naukowych kobiet. Prawo do studiowania na uniwersytetach uzyskały bowiem dopiero trochę ponad sto lat temu. Jeszcze wyraźniej widać to w kluczowym dla rozwoju cywilizacyjnego obszarze nauk technicznych, gdzie studentek – w ogólnej liczbie studentów na uczelniach technicznych – jest około 37 proc. Bronią one co trzeci doktorat, uzyskują co piątą habilitację i tylko co dziesiątą profesurę. Im wyższy poziom kariery naukowej, tym mniejszy udział w nim kobiet.

„A przecież kobiety stanowią połowę użytkowników nowych technologii na świecie – ich wpływ na ich powstawanie powinien być dużo bardziej znaczący. Liczne badania empiryczne potwierdzają, że nauka w homogenicznym, zdominowanym przez jedną płeć środowisku pozbawiona jest optymalnych warunków do rozwoju. Innowacja i kreatywność funkcjonują najlepiej w środowisku różnorodnym” – informuje w przesłanym PAP komunikacie Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl.