Autorytet wychowawcy-nauczyciela jako wartość nadrzędna w relacjach szkolnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczyciel, Rodzic, Dziecko Szczecin 30-31.05.2019 

2020-04-07T11:49:30+01:00
Autorytet wychowawcy-nauczyciela jako wartość nadrzędna w relacjach szkolnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczyciel, Rodzic, Dziecko Szczecin 30-31.05.2019 2020-04-07T11:49:30+01:00

Czy społeczeństwo dojrzało do działań na rzecz profilaktyki uzależnień młodzieży w ujęciu holistycznym? Rozmowa z inicjatorkami projektu projektu Agnieszka Zalewską i Beatą Mintus

2019-05-10T14:15:27+01:00
Czy społeczeństwo dojrzało do działań na rzecz profilaktyki uzależnień młodzieży w ujęciu holistycznym? Rozmowa z inicjatorkami projektu projektu Agnieszka Zalewską i Beatą Mintus2019-05-10T14:15:27+01:00

Społeczny dowód słuszności. “Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele.” Walter Lippmann, czyli o tym jak kierujemy się tak zwaną polityką tłumu.

2020-04-07T17:34:52+01:00
Społeczny dowód słuszności. “Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele.” Walter Lippmann, czyli o tym jak kierujemy się tak zwaną polityką tłumu.2020-04-07T17:34:52+01:00