Otrzymanie mieszkania w spadku po bliskiej osobie to duża korzyść, ale i obowiązki. Na spadkobiercy ciążą rozliczenia podatkowe, których nie może uniknąć. Niekiedy warto sprawdzić czy obciążenie nieruchomości nie przekracza możliwości finansowej obdarowanego takim spadkiem. 

Zanim akt własności mieszkania trafi w ręce przyszłego właściciela spadku, ten musi uporać się z szeregiem formalności i opłacić niezbędne (lub wskazane) potrzeby. Przeniesienie własności w przypadku spadku nie jest sprawą szybką, a pośpiech – niewskazany. Przed przystąpieniem do opłat skarbowych warto sprawdzić, czy nieruchomość nie była przedmiotem sporów lub nie jest obciążona różnymi obwarowaniami prawnymi i finansami. Niekiedy wielu opłat da się uniknąć, a ewentualne problemy mogą ciągnąć za sobą długofalowe konsekwencje. 

Zanim akt przeniesienia wejdzie w życie

Nieruchomość, którą otrzymał spadkobierca, może być obciążona szeregiem opłat lub… nie być jego własnością. Przed przystąpieniem do odbioru spadku powinno się sprawdzić czy ewentualna nieruchomość nie została już wywłaszczona. Wywłaszczenie mieszkania to procedura w której właściciel pozbawiony jest prawa do nieruchomości. Taka procedura następuje np. gdy nieruchomość stoi na planie ważnej publiczne inwestycji. Wywłaszczenie mieszkania nie oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego pozbawia właściciela mieszkania i nic mu nie płaci. Niekiedy okazuje się jednak, że akt dokonał się jeszcze przed śmiercią właściciela, a ten nie poinformował o tym spadkobierców. W takim wypadku ci nie mają żadnych praw do nieruchomości, którą objęło wywłaszczenie. Mieszkania do wywłaszczenia znane są dużo wcześniej. Nawet ewentualne wprowadzenie do takiego lokum oznacza, że za jakiś czas trzeba będzie je opuścić. 

Przeniesienie własności może być też nieopłacalne, gdy okaże się, że spadek jest zadłużony. Najprostszym rozwiązaniem jest zajrzenie do wpisu księgi wieczystej. W tym przypadku spadkobierca ma dostęp do wszystkich danych mieszkaniowych. Dodatkowo należy zasięgnąć danych w spółdzielniach mieszkaniowych lub innych jednostkach które pobierały czynsz. Akt przeniesienia mieszkania okazuje się bezpieczny tylko wtedy, gdy dotychczasowe finansowanie nieruchomości jest jasne i nie budzi podejrzeń. Księgę wieczystą można znaleźć przy odpowiednim sądzie rejonowym.

Przeniesienie własności a podatki i opłaty

Koszt spadku to sporo opłat, które należy wnieść przed możliwością użytkowania mieszkania. Podstawa to podatek od spadku – ten wynosi nawet 20% wartości nieruchomości. Można go jednak niekiedy uniknąć. Najbliższa rodzina ma prawo do ulgi nielimitowanej i nie płaci zobowiązań skarbowych. Należy to jednak zgłosić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Do takich osób zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W innym przypadku należy oszacować wartość nieruchomości i odprowadzić odpowiedni podatek. 

Kolejne koszty to opłaty notarialne. Na początku należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – ten kosztuje 50 złotych. Umowy spadkowe wynoszą około 200 złotych. Kolejne wydatki to wyrobienie dokumentów, takich jak akt własności mieszkania. Akt przeniesienia to dokument, który świadczy o tym, że nastąpiło przeniesienie własności danej nieruchomości. Cała procedura objęcia spadku kończy się w przypadku zatwierdzenia przez odpowiedni organ przejęcia nieruchomości będącej rzeczą dziedziczenia. 

Opracowanie materiału: RynekPierwotny.pl serwis prezentujący oferty nowych mieszkań i domów