Podczas konferencji prasowej w ProMediach, 30 czerwca 2017, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprezentowała swą nową identyfikację wizualną. Nowe czasy, technologie oraz nowoczesna infrastruktura Biblioteki stworzyły zapotrzebowanie na zmianę graficznych znaków odpowiedzialnych za bezpośredni przekaz niosący informację o instytucji bibliotecznej. 

Od kilku lat, dzięki nowoczesnej siedzibie ProMediów, usytuowanej na al. Wojska Polskiego 2, prezentujemy naszym Czytelnikom całkiem nowy design, związany z wielofunkcyjnością lokalu, różnorodnością udostępnianych dokumentów i otwartością na technologiczne innowacje. W związku z tymi strukturalnymi przeobrażeniami nowa oprawa graficzna stała się niezbędna. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy z Wydziałem Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Prezentacji, a co za tym idzie – symbolicznej zmiany dotychczasowego wizerunku naszej instytucji, dokonali dyrektor MBP, Krzysztof Marcinowski oraz kierowniczka Działu Promocji MBP, Anna Rutkowska. Ze strony Akademii Sztuki obecni byli: dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych, dr Katarzyna Utecht, oraz prof. nadzw. Akademii Sztuki, kierownik Katedry Grafiki Projektowej, dr hab. Ireneusz Kuriata.
Po krótkim przedstawieniu reprezentacji obu zaangażowanych w projekt instytucji, dyrektor Biblioteki Krzysztof Marcinowski opowiedział o owocnej współpracy, dzięki której wybrany został ostatecznie projekt autorstwa Tomasza Sadowskiego. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie nowego logo Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie, Tomasz Sadowski podczas prezentacji multimedialnej przedstawił szczegóły swego projektu, omówił kolorystykę, liternictwo i grafikę, jakie towarzyszyć będą od 1 lipca 2017 roku wszelkim działaniom i obecności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Nowe logo zainspirowane zostało połączeniem książki z multimediami – w kartę wkomponowany jest trójkąt oznaczający symbol „play”. Niebiesko-zielona kolorystyka nawiązuje do kolorów marki Szczecina – Floating Garden.