Artykuł sponsorowany

Bycie przysłowiowym wrażliwcem często bezpodstawnie, uznawane jest jako słabość, wada.  Tymczasem jest zupełnie odwrotnie! Otwierasz się na potrzeby innych, pomagasz, lubisz niełatwe wyzwania? W kontekście oligofrenopedagogiki  to nie wada lecz zaleta! 

Właśnie takie cechy są niezbędne przy pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach.  Podyplomowa oligofrenopedagogika jest kierunkiem studiów adresowanym do absolwentów studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli różnych specjalności, zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy jeszcze nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Dzięki podyplomowym studiom możesz to zmienić i nabyć potrzebne kwalifikacje w przyjaznej atmosferze. Nabędziesz szereg niezbędnych na swej ścieżce zawodowej umiejętności. Uzyskasz wiedzę oraz kompetencje społeczne w zakresie diagnozowania i planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych. Poznasz także metodykę nauczania przedmiotów rewalidacji i komunikacji interpersonalnej.

Co ważne, w toku studiów zapoznasz się również z zasadami pracy rewalidacyjnej, która koncentruje się na maksymalnym usprawnianiu oraz rozwijaniu tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone u Twoich przyszłych podopiecznych i uczniów.

Specjaliści z tej dziedziny są nieustannie i intensywnie poszukiwani na rynku pracy, a oligofrenopedagog to  nie tylko zawód, ale i niezwykła misja wychowawcza, mająca na celu przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie tych młodych, którzy bardzo tego potrzebują.

Więcej o samej oligofrenopedagogice:

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, oligofrenopedagogika, gr. oligos – pomniejszenie, phren – umysł; pomniejszona, obniżona sprawność umysłowa) jest działem pedagogiki specjalnej zajmującym się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podmiotem nauczania jest uczeń niepełnosprawny intelektualnie, przedmiotem proces jej rewalidacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ustala się metodyczny tok działalności wychowawczej, aby osiągały najwyższy możliwy poziom rozwoju, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i aby równocześnie zdobywały umiejętności w zakresie adaptacji społecznej.

W myśl poglądów współczesnych uczonych i wychowawców celem procesu rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną powinno być przyswojenie m. in. następujących umiejętności społecznych (zwany treningami) obejmujące sfery:

• współżycia z innymi ludźmi
• przystosowania się do wymogów pracy zawodowej
• gospodarowania środkami finansowymi
• obchodzenie się z urządzeniami użyteczności publicznej i racjonalnego korzystania z nich
• właściwego wykorzystania czasu wolnego

Tzw. nauczyciela wspomagającego zatrudnia się w szkołach z oddziałami integracyjnymi, do których (razem z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo) uczęszczają dzieci z orzeczeniami o różnym stopniu upośledzenia. Dziecko z upośledzeniem zazwyczaj ma przyznane nauczanie indywidualne, ale nie zawsze jest to zgodne z intencjami rodzica, lub dyrekcji szkoły. Zajęcia w takiej klasie odbywają się normalnie, ale dodatkowo przy uczniu „specjalnym” czuwa nauczyciel wspomagający, który ma za zadanie pomóc, wesprzeć w pracy na lekcji. Za pracę z uczniem „specjalnym” otrzymuje się dodatek, około 20-30%. W szkołach specjalnych  i placówkach terapeutycznych z urzędu stawka jest nieco wyższa, gdyż specyfika placówki zakłada pracę z uczniem o dużych trudnościach.

 

*Wynagrodzenia minimalne nauczycieli – stawki od 1 września 2016 r./ Źródło: projekt rozporządzenia MEN

Rekrutacja na studia podyplomowe oligofrenopedagogika w Collegium Balticum trwa cały rok. Kontakt z działem rekrutacji  pod numerem tel. 91 48 38 171, e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl, pełna oferta na stronie www.cb.szczecin.pl

Biuro Rekrutacji Collegium Balticum
ul. Mieszka I 61 c,
71-011 Szczecin
tel. 91 48 38 171
e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl
Wydział Zamiejscowy w Stargardzie
ul. Kazimierza Wielkiego 17,
73-110 Stargard
tel. 91 577 83 60
e-mail: rekrutacja.stargard@cb.szczecin.pl

Autor: Daria Woszczatyńska