Ostatni dzwonek dla nauczycieli

Trzeba dziś sobie uświadomić w pełni, że rok temu w Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Weszło ono w życie 1 września 2017 r. Treść rozporządzenia jest oczywiście dostępna dla zainteresowanych na stronach rządowych, a jego szczegóły są przybliżane i dyskutowane w sposób mniej formalny na różnych stronach związanych z edukacją i kształceniem.

Istotą tego rozporządzenia jest to, że wymagane od nauczycieli kwalifikacje winny być uzupełnione do 31 sierpnia 2020 roku – po tej dacie koniecznie będzie posiadanie kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich (§ 31 projektu rozporządzenia). Czyli wszyscy, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie), przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych zachowują kwalifikacje do nauczania w tych placówkach tylko jeszcze tylko przez dwa lata!

Konieczność uzupełnienia wykształcenia obejmie też tych nauczycieli, którzy będą chcieli pracować na stanowisku pedagoga w szkole i przedszkolu, placówce specjalnej czy na stanowisku nauczyciela terapeuty pedagogicznego czy logopedy i doradcy zawodowego..

 

A więc już teraz, we wrześniu trzeba podjąć decyzję o rozpoczęciu od października studiów magisterskich lub studiów podyplomowych w odpowiednim zakresie prowadzonych lub planowanych zajęć.

Zmieniono też wymagania (§ 12 rozporządzenia) wobec nauczycieli języka angielskiego (lub innego języka obcego) w przedszkolach – nauczyciel (oprócz oczywistego przygotowania pedagogicznego) musi ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie danego języka obcego lub legitymować się świadectwem egzaminu z danego języka stopnia II-go. A więc wszyscy, którzy mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach                   i dodatkowo podnieśli swoje kompetencje językowe mogą w przedszkolu nauczać języka obcego.  I znowu – czas na uzupełnienie tych kompetencji nauczyciel ma tylko do 31 sierpnia 2020 roku.

Nie da się ukryć, że rozporządzenie wywołało wśród nauczycieli falę dyskusji. Szczególnie wśród nauczycieli, doświadczonych praktyków, pracujących całe lata w szkołach i przedszkolach, nauczycieli, którzy wiedzą, że doskonale wykonują swoją pracę, wie o tym także ich otoczenie, wychowankowie, uczniowie, rodzice czy dyrekcje placówek. Wielu nauczycieli wymóg podniesienia kwalifikacji uznaje za zbędny. Widzą w nim przymusową formalność, która i tak niewiele zmieni w ich kompetencjach i doświadczeniu, a obarczy ich dodatkowymi obowiązkami, zabierze czas wolny, gdy podejmą magisterskie studia niestacjonarne.

Trudno się dziwić ich irytacji. Niesprostanie nowym wymogom może niektórych nauczycieli skłonić do rezygnacji ze swojego zawodu. Pytanie jednak, kto odważy się na taką decyzję, bo jest ona skrajnie trudna. Większość jednak chce po prostu dalej być nauczycielem. Bo jest nim z pasji i powołania.

Pomyślmy jednak, czy nie można dostrzec jasnych stron związanych z podniesieniem nauczycielskich kwalifikacji. Samo rozporządzenie zmierza w końcu ku temu, żeby podnosić rangę zawodu nauczyciela. I dobrze by było, żeby sami nauczyciele byli do tego przekonani. Studia magisterskie mogą stać się czasem dobrze wykorzystanym. Swoją wiedzę zawsze warto aktualizować. Studia magisterskie są też dobrą okazją dla doświadczonego nauczyciela, żeby wręcz „wymuszać” wysoką jakość tych studiów.

Warto też stale myśleć o tym, na czym powinna polegać wysoka jakość studiów. Bo przecież nie tylko na ofercie rozbudowanej wiedzy, ale na sposobie jej przekazania i praktycznych umiejętnościach jej wykorzystania.

To nauczyciele są tą grupą, która wie najlepiej, że edukacja jest najważniejszym obszarem życia społecznego, niestety często zaniedbywanym i lekceważonym. Pora na to, by to zmienić. A zmiana ta leży w gestii dobrze wykształconych, doświadczonych i świadomych swojego znaczenia nauczycieli.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum od 18 lat kształci pedagogów zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Od wielu też lat dostępne są w Collegium Balticum studia podyplomowe umożliwiające nauczycielom wymagane obecnie podniesienie kwalifikacji.

dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof CB - dr hab. nauk 
humanistycznych w zakresie filozofii. Studia: 
psychologia. Doktorat: Pozór a rzeczywistość. 
Studium z dialektyki poznania. Habilitacja: Przedmiot 
teoretyczny a pojęcie, UAM, 1991. Wykłady: Metodologia 
nauk humanistycznych, Elementy teorii kultury; 
Antropologia kulturowa, Antropologia społeczna, Antropologia 
filozoficzna, Filozofia człowieka, Historia filozofii, Filozofia 
kultury, Kultura języka, Wiedza o literaturze, Socjologia edukacji, 
Filozofia języka, Filozofia umysłu, Historia doktryn psychologicznych, 
Psychologia społeczna, Wprowadzenie do psychologii 

Wykłady monograficzne: Człowiek i ludzkie światy subiektywne; 
Pedagogika i edukacja w czasie zmiany kulturowej; Narracja i edukacja;
Skryty wymiar kultury 

Działalność naukowa

Studium umysłu zlokalizowanego w kulturze; problematyka intersubiektywności 
(jak ludzie dochodzą do wiedzy o tym, co inni mają w umyśle); edukacja a kultura; 
rola paradygmatu narracyjnego w procesie konstruowania obrazu własnego „ja”; 
neurokognitywistyka w pedagogice

Patron działu “Wiedza i edukacja”

 

materiał źródłowy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001575/O/D20171575.pdf); https://gov.legalis.pl/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-kwalifikacji-nauczycieli/; https://www.portaloswiatowy.pl/dzien-3.-zarzadzanie-przedszkolem-w-roku-20172018/szczegolowe-kwalifikacje-wymagane-od-nauczycieli-zatrudnionych-w-przedszkolu