Co mówią badania?

2008

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala zmniej- szyć umieralność, dlatego tak ważną rolę odgrywają działania z zakresu profilaktyki.  Ocena stanu wiedzy kobiet na temat zapobiegania nowotworom piersi. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród kobiet przebywających w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie oraz w Przyszpitalnej Poradni w okresie od kwietnia do października 2008 r. W badaniu uczestniczyło 100 kobiet. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.

Najczęściej wskazywanym objawem raka było pojawienie się guzka w piersi, bez dolegliwości bólowych (73%), kolejnymi: krwisty wyciek z brodawki (40%), powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym (35%), asymetria i obrzęk (22%), ból (22%) oraz zaczerwienienie, zasinienie i wciągnięcie brodawki sutkowej (21%). Ponad połowa badanych nie potrafiła określić znaczenia diety w profilaktyce raka piersi (55%), a 17% uznało, że sposób odżywiania nie ma znaczenia. Większość kobiet wykonuje samobadanie piersi, z czego regularnie raz w miesiącu 36%. Głównym źródłem wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz samobadania piersi są ulotki.

Znajomość profilaktyki raka piersi wśród kobiet nie jest w pełni zadowalająca i wymaga uzupełnienia. 2. Kobiety mają świadomość znaczenia przeprowadzania badań profilaktycznych piersi, jednak wykonują je niesystematycznie. 3. Istnieje potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych wśród kobiet dotyczących czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi. 4. Podstawowym źródłem wiedzy na temat profilaktyki raka piersi są ulotki oraz środki masowego przekazu, co wskazuje na konieczność zwiększenia udziału lekarzy, pielęgniarek i położnych w edukacji kobiet.

źródło

 2013

Ocena poziomu wiedzy kobiet i mężczyzn na temat znaczenia mammografii w profilaktyce raka piersi.

Badanie przeprowadzono w grupie 100 pacjentek oraz 100 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. W badaniu wykorzystano autorskie kwestionariusze ankietowe skonstruowane specjalnie dla potrzeb obecnego badania.

48% kobiet deklarowało, że u lekarza ginekologa były w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 64% kobiet deklarowało, że przeprowadza samobadanie piersi. 38% mężczyzn nie wiedziało, kiedy ich żona/ partnerka miała badane piersi. Badani z obu grup znali większość objawów świadczących o podejrzeniu choroby nowotworowej. 52% kobiet poddało się badaniu mammograficznemu i 56% badaniu USG piersi. Jedynie 47% ankietowanych kobiet dostało zaproszenie na badanie mammograficzne i aż 68% nie skorzystało z niego. 76% ankietowanych kobiet i 83% ankietowanych mężczyzn nie znało przeciwwskazań do wykonania mammografii. 32% kobiet uważało, że posiadana przez nie wiedza na temat mammografii jest dobra. Zdaniem 65% kobiet i 66% mężczyzn przed zgłoszeniem się na badania mammograficzne pacjentki powstrzymuje lęk przed chorobą

Jedynie połowa ankietowanych kobiet miała kiedykolwiek wykonywaną mammografię, a z zaproszenia do wykonania badania skorzystała tylko, co trzecia ankietowana kobieta. Za najważniejsze przeszkody w działaniach profilaktycznych ankietowani podawali brak wiedzy, brak środków finansowych oraz utrudniony dostęp do mammografii.

Wiedza kobiet i mężczyzn na temat mammografii, jako metody profilaktyki raka piersi jest niezadowalająca. Należy podjąć wszelkie starania zmierzające do podwyższenia świadomości kobiet i mężczyzn odnośnie przeprowadzania samokontroli piersi i ich udziału w zorganizowanych programach przesiewowych.

źródło:

Elżbieta Krajewska-Kułak
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok, Polska

 

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Kobiety mogą zrobić wiele, aby uniknąć nowotworu lub wcześnie go wykryć. Służą temu badania mammograficzne, od wielu lat finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Równie ważne są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia wskazujące na wybór stylu życia, a także rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wszystkie wytyczne znajdują swoje potwierdzenie także w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Regularne wykonywanie badania mammograficznego pozwala wykryć zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, gdy możliwe jest jej skuteczne leczenie. Celem programu jest zmniejszenie liczby kobiet, które umierają na raka piersi.

Szczecin Marsz Różowej Wstążki październik 2017

 

Zobacz wiecej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – otwórz link do informacji

Program wczesnego wykrywania raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo). W ramach programu wykonywana jest mammografia: bezpłatnie, bez skierowania, raz na 2 lata. Badanie wykonywane jest w pracowniach mammograficznych i mammobusach, które mają umowę z NFZ. Jeśli lekarz stwierdzi potrzebę dodatkowych badań, pacjentka jest kierowana na pogłębioną diagnostykę, czyli USG i/lub biopsję.

W województwie zachodniopomorskim, najlepszy wynik w realizacji programu wczesnego wykrywania raka piersi uzyskał powiat drawski: z badań mammograficznych skorzystało tu 52% uprawnionych kobiet. Na drugim miejscu uplasował się powiat pyrzycki, a na trzecim – Świnoujście – oba z wynikiem bliskim 52%. Wśród gmin najlepsze są: Pyrzyce -58,1%, Kalisz Pomorski w powiecie drawskim – 56,5% i Drawsko Pomorskie – 56,25% (stan na 1.10.2017).

Mammografia to niebolesne, nieinwazyjne badanie, które pozwala wykryć raka piersi we wczesnym stadium rozwoju, gdy leczenie jest mniej obciążające i bardziej skuteczne.

Kobiety, które ze względu na wiek nie uczestniczą w programie profilaktycznym, mogą wykonać bezpłatne badanie piersi (mammografię lub USG) na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekologa, onkologa) przyjmującego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. O tym, czy pacjentka powinna mieć wykonane USG czy mammografię, decyduje lekarz.

Ważnym elementem profilaktyki jest samobadanie piersi. Już od dwudziestego roku życia każda kobieta powinna regularnie badać piersi, a raz w roku takie badanie powinno być wykonane przez ginekologa, chirurga lub onkologa.

Ale profilaktyka, to nie tylko badania. To także styl życia. Dziś już wiadomo, jak modyfikować czy eliminować niekorzystne zachowania sprzyjające zachorowaniu na raka piersi. Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania należą: alkohol, dieta bogata w tłuszcze nasycone, otyłość – zwłaszcza w wieku pomenopauzalnym, szczególnie typu brzusznego. Tymczasem dieta bogata w warzywa i owoce (wysoka podaż kwasu foliowego) oraz regularna aktywność fizyczna zdecydowanie redukują ryzyko powstania choroby.

Zobacz więcej

Przeczytaj najnowsze badania na ten temat:

ZO_Zdrowie_kobiet_w_Polsce_w_latach_2004-2009

3799-12170-2-PB

Historia różowej wstążki

Pierwsza wstążka która była symbolem specyficznego toku myślenia była żółta. Stanowiła ona myśl przewodnią w starej amerykańskiej pieśni marszowej. W 1917 roku George A Norton skomponował pieśń marszową, której tytuł brzmiał ‘Round Her Neck She Wears a Yeller Ribbo’”. W latach czterdziestych XX wieku nagrane zostało kilka wersji tego utworu.

Zainspirowana tą pieśnią Penney Laingen użyła kolorowej wstążki po raz pierwszy jako symbolu świadomości. Będąc żoną amerykańskiego zakładnika w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie, zawiązała żółte wstążki wokół drzew, żeby wyrazić swoje najgłębsze życzenie – było ono takie, by jej mąż szczęśliwie powrócił. Ten pomysł został przejęty przez rodzinę i przyjaciół Penney. Wkrótce żółta wstążka stała się narodowym symbolem osób zaginionych.

W latach dziewięćdziesiątych działacze na rzecz chorych na AIDS zostali zainspirowani przez zjawisko kolorowych wstążek i wprowadzili czerwoną wstążkę jako symbol walki z AIDS. W czasie rozdania nagród Tony Awards można było zauważyć amerykańskiego aktora Jeremy Ironsa, który do klapy marynarki przyczepioną miał czerwoną wstążkę. Ta czerwona wstążka została przyjęta jako symbol walki przeciwko AIDS. Gazeta New York Times ogłosiła rok 1992 “Rokiem Wstążki”.

Różowa wstążka została po raz pierwszy zaprezentowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Raka Piersi. W roku 1990 podczas „biegu po zdrowie” rozdane zostały różowe czapki z daszkami. Rok później każda uczestniczka otrzymała różową wstążkę od organizatorów biegu – New York City Race.

W roku 1992 redaktor naczelny kobiecego czasopisma poświęconego sprawom zdrowia – “Self” – Alexandra Penney pracowała nad drugim wydaniem specjalnego numeru pisma, poświęconego rakowi. Evelyn Lauder, będąca wtedy najwyższym wiceprezesem Estée Lauder przyjęła zaproszenie Penny, by pełnić rolę gościnnego redaktora NBCAM. Penney i Lauder postanowiły zaprezentować Różową Wstążkę jako symbol walki z rakiem. Według pierwotnego założenia Evelyn Lauder miała rozprowadzić wstążkę w sklepach kosmetycznych Nowego Jorku. Ona jednak postanowiła rozprowadzić wstążkę w całym kraju. Penny i Evelyn jeszcze nie były zdecydowane jaki wybrać kolor.

W tym samym czasie 68-letnia Charlotte Hayley była bardzo zajęta swoją kampanią mającą na celu wprowadzenie Brzoskwiniowej Wstążki jako symbolu walki z rakiem piersi. Sprzedawała wstążki wraz z kartą informującą, że: “roczny budżet państwowego instytutu raka piersi National Cancer Institute wynosi 1,8 miliarda dolarów ale tylko 5% tej kwoty przeznaczone jest na zapobieganie raka piersi. Pomóż nam obudzić prawodawców i Amerykę! Noś tę wstążkę!” Wiadomość ta rozniosła się szybko wzdłuż i wszerz Ameryki. Penny i Evelyn próbowały nakłonić Hayley do współpracy z nimi. Ta odmówiła jednak, motywując to twierdzeniem, że obie panie są – według niej – zbyt komercyjne.

Mimo wszystko Penny i Evelyn po pewnym czasie zdecydowały, że symbolem walki z rakiem piersi będzie Różowa Wstążka, użyta wcześniej w r. 1990.

Międzynarodowa Różowa Wstążka

Celem tej organizacji jest stworzenie wzajemnie wspierającej się wspólnoty międzynarodowej oraz obsługa i dostarczanie informacji specjalistom, pacjentom oraz osobom z nimi związanych na temat akcji dotyczących raka piersi. Międzynarodowa Wstążka jest również inicjatorem powstania Pink Ribbon Award.

Hiszpański: Lazo Rosado
Francuzki: Ruban Rose
Włoski: Nastro Rosa
Niemiecki: Rosa Schleife
Holenderski: Roze Lint
Duński: Lyserøde Sløjfe
Czeski: Růžová Stužka
Fiński: Roosa Nauha
Norweski: Rosa Sløyfe
Polski: Różowa Wstążka
Rosyjski: розовая лента
Szwedzki: Rosa Bandet
Turecki: Pembe Kurdele
Japoński: ピンクリボン
Chiński: 粉红丝带

Miesiąc świadomości raka piersi (BCAM)[

Breast Cancer Awareness Monthjest coroczną kampanią prowadzoną przez organizacje przeciwrakowe i osoby prywatne w celu zdobycia funduszy niezbędnych do realizacji kampanii dotyczących prewencji, odkrycia, leczenia i opieki pooperacyjnej. Cały miesiąc październik stoi pod znakiem raka piersi i akcji związanych z tą chorobą.

W roku 1985 AstraZeneca zainaugurowała miesiąc świadomości raka piersi.

AstraZaneca jest firmą farmaceutyczna produkująca tamoksyfen, lek przeciwko rakowi piersi. Zamierzeniem BBM (Miesiąca świadomości Raka Piersi) była promocja mammografii jako najbardziej efektywnego środka zapobiegającego rakowi piersi. Ilość przedsiębiorstw które czują się związane z różowa wstążka znacznie wzrosła w ostatnich latach. Estée Lauder, Avon, Susan G. Komen for the Cure i inne komercyjne i niekomercyjne przedsiębiorstwa wspierają akcje BBM w październiku.

Imprezy organizowane podczas BCAM

The National Race for the Cure

W październiku 1983 roku w Dallas (Teksas), odbył się po raz pierwszy w Ameryce Narodowy Bieg po Zdrowie. W krótkim czasie impreza ta osiągnęła rozmiary ogromnej manifestacji. W roku 1999 w biegu uczestniczyło już 600 000 osób w 99 miastach Ameryki. Był to największy pięciomilowy bieg w kraju.

W roku 2005 wzięło w nim udział już 1 milion 400 tysięcy ludzi.

Sukces przedsięwzięć związanych z Różową Wstążką przyciąga nie tylko osoby prywatne i wolontariuszy ale także przedsiębiorstwa, które chcą pełnić rolę sponsorów oraz osoby znane, popularne, które chcą by ich nazwisko łączono z kampanią.

Fakty te przyczyniły się do zwiększenia i tak olbrzymiego już sukcesu imprezy.

Bieg po zdrowie odbywa się też w innych miejscach na świecie:

Australia i Nowa Zelandia Dove Pink Star walk
Niemczech Komen Frankfurt Race for the Cure
Holandia Walk for Women
Włochy Komen Italia Race for the Cure
Wielka Brytania Race for my wife and Race for life
Kanada Run for the Cure
Węgry Avon One-Day Walk for Life
Portoryko Komen Puerto Rico Race for the Cure
Bułgaria Breast Cancer Walk

Breast Cancer 3 Day

Ten liczący 60 mil marsz odbywany w ciągu 3 dni stoi pod znakiem gromadzenia funduszy na będące w toku badania naukowe dotyczące choroby nowotworowej. Marsz ten jest sponsorowany przez Susan G. Komen Breast Cancer Foundation i jest organizowany w różnych miastach Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przeszłości był on finansowany i organizowany przez Avon. Dlatego też jest znany pod nazwą „3 dni Avonu”. Avon jest też organizatorem wielu innych marszobiegów takich jak:

W Bułgarii Breast Cancer Walk
W Czechach Breast Cancer Conference
We Francji 5 km Breast Cancer Race/Walk
W Niemczech Women’s 5k/10k Walk Run
W Grecji Recognition dinner and Avon Breast Cancer Crusade Fashion show
Na Węgrzech Walk for Life
w Irlandii Breast Cancer Walk
We Włoszech Breast cancer Awareness event
W Polsce Breast Cancer Walk
W Portugalii Educational walk-a-thon
W Rumunii Breast Cancer Walk
W Rosji Press conference
Na Słowacji Press conference
W Hiszpanii Breast Cancer Walk
W Turcji “Trip to Health with Avon” walk
Na Ukrainie Breast Cancer awareness walk
W Wielkiej Brytanii “Celebrating Life” award ceremony

Global Illumination

Przedsiębiorstwo Estée Lauder rocznie oświetla na różowo budynki światowej sławy by w ten sposób przyciągnąć uwagę wszystkich do faktu jak znacząca jest wczesna diagnoza i wczesne badanie by można było się przeciwstawić rakowi piersi. Oto lista budowli oświetlonych przez Estée Lauder:

The Harbour Bridge Sydney Australia
Centrum handlowe Hangzhou Hangzhou Chiny
wodospad Niagara Ontario Kanada
The Eden Project Cornwall Wielka Brytania
Hotel Majestic Cannes Francja
The French Affiliate Building Paryż Francja
Anioł Pokoju Monachium Niemczech
Ratusz Reykjavik Islandia
Mosze Awiw Tower Ramat-gan Izrael
Łuk Konstantyna Wielkiego Rzym Włochy
Arena Werona Włochy
Tokyo Tower Tokio Japonia
Plac przed ratuszem Seul Korea Południowa
Plac Dam Amsterdam Holandia
The Skytower Auckland Nowa Zelandia

In the Pink

To temat, który BBM proponuje w październiku, a którego celem jest – również – zdobycie koniecznych do walki z rakiem funduszy. „W Różowym” to hasło tematyczne organizowanych zabaw, imprez czy akcji jak na przykład: “różowy dzień na terenie miejsca pracy”. Pieniądze uzyskane z tych działalności przeznaczone są dla różnych organizacji zajmującymi się prowadzeniem badań.

Produkty

Znaczek pocztowy

W roku 1996 w Ameryce został wydany pierwszy znaczek pocztowy, którego tematem był rak piersi. Nie okazał się on sukcesem dlatego też poproszono Ethel Kessler o zaprojektowanie nowego znaczka. 29 lipca 1998 nowy projekt znaczka został zaprezentowany przez Hillary Clinton i General William Henderson. Cena znaczka wynosi 45 centów z czego 70% jest darowane dla National Cancer Institute (NCI), a 30% dla Breast Cancer Research Program, Department of Defense (DOD). Do listopada 2005 roku NCI otrzymało z tej akcji 33,5 miliona dolarów, a DOD 13 milionów.

Moneta raka piersi

W Kanadzie zostało wprowadzonych do obiegu 15000 srebrnych monet raka piersi. Na jednej stronie przedstawiona jest królowa Elżbieta, na drugiej Różowa Wstążka.

Opinie krytyczne

Pink Ribbons, Inc

Samantha King w wydanej książce (2006) krytykuje sposób, w jaki rak piersi z poważnej choroby, przepełnionej osobistymi tragediami został przetransformowany w dochodowy interes dla wielu firm. W nigdy wcześniej nie spotykanym w tak wielkim wymiarze, wybuchu filantropijnego altruizmu przedsiębiorstwa puściły w ruch machiny reklamy i marketingu z jednym hasłem, a mianowicie: wyleczenie raka piersi. Niestety nie zadając sobie przy tym trudu odpowiedzi na pytanie jaki w rzeczywistości mógłby być ich realny wkład w osiągnięcie tego celu. W książce po raz pierwszy została poddana krytyce rola dużych firm.

Think before you Pink

Sklepy zapełnione są produktami “Różowej Wstążki”, a internet jest “zabrudzony” okazjami obiecującymi że jakiś procent ze sprzedaży produktów będzie przekazany na doświadczenia w celu znalezienia lekarstwa na raka piersi. Znaczenie Różowej Wstążki zmieniło się w ostatnich latach. Przedsiębiorstwa używają Różowej Wstążki do celów czysto marketingowych.

Powszechnie jest już wiadomo, że Różowa Wstążka jest symbolem świadomości raka piersi. Ludzie chcąc okazać swą solidarność i wsparcie nabywają produkty reklamowane pod jej auspicjami.

Niestety handel często nadużywa tę dobrą wolę społeczeństwa.

Okazuje się, że kupowanie bez zastanowienia nie jest rozwiązaniem. Ciągle nie wiadomo bowiem jaka część uzyskanych ze sprzedaży dochodów rzeczywiście trafia do ośrodków doświadczalnych prowadzących badania. Te zresztą są również dość mgliście określone a zakłady je prowadzące też nie pozbawione są komercyjnego charakteru.

Komercyjne znaczenie Różowej wstążki

Dlaczego różowy?

  • W zachodnim świecie, różowy kolor łączony jest z dziewczynkami, a niebieski z chłopcami.
  • Różowy jest ładnym, żywym kolorem, przeciwieństwem wszystkiego, czym jest rak.
  • Rak piersi to przede wszystkim choroba kobieca.

Inne znaczenie Różowej Wstążki

Różowa Wstążka nie jest jedynie symbolem walki z rakiem piersi, lecz także symbolem „March of Dimes”, zajmującym się przeciwdziałaniem przedwczesnym porodom i ratowaniem noworodków.

źródło: Wikipedia

Foto: Anna Maria Dąbkowska