„Realność – cykl performance o problemach współczesności” to zadanie artystyczne przygotowane przez Oskara Chmiołę, na którego realizację w ramach stypendium otrzymał 12 tys. zł.

Całe przedsięwzięcie zakłada 9 performerskich wystąpień. Zostaną one zarejestrowane i wydane w formie płyty wideo. Autor skupi się w nich na podstawowych ludzkich wartościach, takich jak: tożsamość, prawda, sprawiedliwość, miłość. Narzędziem prezentacji będą Nowe Media, a jej celem próba lepszego zrozumienia świata. Dzięki doświadczeniu artysty w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, projekt będzie przygotowany tak, 
by był zrozumiały dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Oskar Chmioła to młody (ur. 1987) pisarz i artysta wizualny. W 2012 roku uzyskał dyplom licencjacki 
z Techniki i Sztuki Operatorskiej na wydziale Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor licznych wystąpień artystycznych, naukowych i wystaw. Tworzy w różnych obszarach sztuki, przy czym performance art i wideo art stanowią wspólny mianownik wszystkich jego działań. Zajmuje się również udostępnianiem kultury wysokiej poprzez działania społeczne i artterapeutyczne – od trzech lat prowadzi warsztaty i wystąpienia dla dzieci, młodzieży i rodziców na terenie Szczecina. Obecnie studiuje 
na Uniwersytecie Szczecińskim przygotowanie pedagogiczne.

Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną przyznawane są od 2006 r. Co roku wybierana jest trójka młodych artystów, 
którzy dzięki środkom od marszałka mogą zrealizować własny projekt. O stypendia mogą ubiegać się osoby, 
które zajmują się profesjonalnie twórczością artystyczną na terenie województwa zachodniopomorskiego 
i jednocześnie nie ukończyły 35 roku życia, są absolwentami uczelni artystycznej lub studentami ostatniego roku tej uczelni. Tegorocznymi stypendystami zostali: Oskar Chmioła, Mateusz Czarnowski i Krzysztof Popiołek.

Pierwszy z dziewięciu performance’ów Oskara Chmioły, tegorocznego stypendysty artystycznego Marszałka Województwa, będzie można zobaczyć w czwartek, 27 lipca br. w Teatrze Kana 
w Szczecinie. Początek godzina 20.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. +48 91 48 07 249; faks +48 91 48 93 987
e-mail: rzecznik@wzp.pl 
www.wzp.pl
www.facebook.com/PomZachodnie