Artykuł sponsorowany

Czujesz, że praca w placówkach opiekuńczo wychowawczych resocjalizacyjnych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie jest dla Ciebie? Wiedz, że jest w zasięgu ręki.

Jednak wymagane są ściśle określone umiejętności i cechy. Chcąc pozyskać tę pracę musisz się cechować kompetencjami odpowiednimi dla pełnienia roli zawodowego pedagoga-specjalisty, wykazującego zrozumienie społeczno – kulturowego tła wychowania resocjalizującego i profilaktycznego. Jako specjalista będziesz diagnozować zagrożenia środowiskowe, opracowywać programy, organizować i realizować programy profilaktyczne. Przedtem musisz jednak nabyć odpowiednio ukierunkowaną wiedzę.

W co Cię należy wyposażyć:

Przyszły pedagog ds. resocjalizacji z elementami profilaktyki uzależnień powinien być wyposażony w kierunkowo określone kompetencje i bardzo dobrze przygotowany do niezwykle trudnej ale i satysfakcjonującej pracy w placówkach tego typu.

Studiując ten kierunek poznasz elementy:

psychologii przestępczości i psychologii klinicznej,
psychopatologii rodziny oraz pracy z rodziną dysfunkcyjną,
prawne podstawy resocjalizacji,
metodykę pracy resocjalizacyjnej,
negocjacje i mediacje w resocjalizacji,
narkomania, alkoholizm.

Jednym słowem wszystko to co niezbędne w odpowiedzialnej społecznie pracy z ludźmi

Dla kogo ten kierunek studiów ?

Specjalizacja kierowana jest do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich, chcących uzupełnić kwalifikacje o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Z pewnością istotne jest bycie otwartym na ludzi, chcącym się realizować w swoim powołaniu, zdolnym do autorefleksji, odpowiedzialnym, wrażliwym na potrzeby ludzi.

 


Biuro Rekrutacji Collegium Balticum
ul. Mieszka I 61 c,
71-011 Szczecin
tel. 91 48 38 171
e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl
Wydział Zamiejscowy w Stargardzie
ul. Kazimierza Wielkiego 17,
73-110 Stargard
tel. 91 577 83 60
e-mail: rekrutacja.stargard@cb.szczecin.pl

* W Polsce specjalista resocjalizacji zarabia minimum 2500 PLN brutto.