1. lipca był ostatnim dniem na złożenie wniosku w ramach programu Rodzina 500 +, aby otrzymać wyrównanie od startu programu. W sumie mieszkańcy miasta złożyli 23 100 wniosków.

Najwięcej wniosków pracownicy Szczecińskiego Centrum Świadczeń przyjęli w kwietniu – było ich ponad 16 tysięcy. W sumie przez pierwsze trzy miesiące programu złożono 23 100 wniosków, w tym 9539 przez Internet, a 13 594 w formie papierowej.

Osoby, które obecnie będą składały wnioski otrzymają świadczenie od miesiąca, w którym dany wniosek zostanie złożony. Jeśli dokumenty złożymy do 10 dnia danego miesiąca, pieniądze otrzymamy na koniec danego miesiąca, jeśli po 10 dniu otrzymamy je najpóźniej w miesiącu kolejnym.

Do tej pory wystawiono niemal 19,5 tysiąca decyzji administracyjnych. Z kolei prawie 18 tys. rodzin otrzymało już wypłaty świadczenia na łączną kwotę ponad 36 mln złotych.

Zmiany w punktach

Od dnia 4 lipca wnioski można składać w:

Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 w godzinach 7:30-16,
w punkcie przy ul. Kaszubskiej 30 w godzinach 7:30 – 16,
w punkcie przy ul. Rydla 38 (w sąsiedztwie filii UM) w godzinach 9-17.
Wnioski można złożyć przez Internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy epuap oraz PUE Zus.

Ponadto wypełnione wnioski można przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.
UM Szczecin