Dominika Korwin Mikke.Jaką rolę chce przyjąć na najbliższe lata, jakie priorytety, jaki azymut? Jaką byłaby Pierwszą Damą?

2019-12-14T13:06:18+01:00