W myśl druku 63 polskie prawo będzie stać po stronie oprawców nie zaś ofiar.

2021-04-01T11:19:01+01:00