Co na Zamku w tym tygodniu?

 W Y S T A W Y

Zwiedzanie galerii wystawowych od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Bilety 4 zł ulgowy i 6 zł normalny

Piękno poza czasem. Kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach na Zamku w Szczecinie / do 27.01.2019

Wykład towarzyszący wystawie Piękno poza czasem / 24.05.2018 (czwartek) / Europejska włóczęga Aleksandra Gierymskiego / wstęp wolny

Święci, twarze i pejzaże / do 24.06.2018

JP II, Szczecin 1987. Wystawa fotografii Timma Stütza / do 31.07.2018 / wstęp wolny

Galeria Jednego Obrazu: Edmund Witkowski, Brda latem, 1978, olej na płótnie / do 29.06.2018

 

L E K C J E   M U Z E A L N E

Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30. Zajęcia można zamówić codziennie u osób prowadzących lekcje muzealne. Zgłoszenie prosimy przesłać na adres: wystawy@zamek.szczecin.pl. Koszt lekcji dla szkół i przedszkoli to 5 zł od osoby.

 

E K S P O Z Y C J E   S T A Ł E

Cela Czarownic

 

T E A T R

Moja ABBA / 25.05.2018 (piątek), godz. 23.30 / spektakl w ramach Szczecińskiej Nocy Teatrów, towarzyszącej 53 Przeglądowi Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2018

 

K I N O

W tym roku Kino „Zamek” obchodzi 55-lecie istnienia. Kino działa w historycznych zamkowych murach i jest kameralną, jedną z najmniejszych sal kinowych w Polsce. Bilety: 15 zł normalny, 13 zł ulgowy, 10 zł dla grup zorganizowanych (od 10 osób). Seanse bez reklam! Dla 55-latków z okazji 55-lecia istnienia Kina w 2018 roku bilety w cenie 10 zł

 

Nigdy cię tu nie było / 23,25-27.05.2018 (środa, piątek-niedziela) / Reżyseria: Lynne Ramsay / Historia byłego agenta do zadań specjalnych, mężczyzny pełnego sprzeczności, zagubionego, na krawędzi autodestrukcji. Widział już prawie wszystko, a prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby, aby świat o nim zapomniał…

Twarz / 23,25-27.05.2018 (środa, piątek-niedziela) / Reżyseria Małgorzata Szumowska / Nagroda Grand Prix Jury – Srebrny Niedźwiedź / Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami

Luis i obcy / 26,27.05.2018 (sobota, niedziela) / Reżyseria: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein / 12-letni Luis czuje się samotny. Nie ma żadnych przyjaciół, a jego ojciec – ufolog Armin – całe noce spędza przy teleskopie, szukając śladów życia w kosmosie. Luis sam nabiera ochoty na wielką kosmiczną podróż…

 

S P O T K A N I A   I   W Y K Ł A D Y

Zamkowe Podróże Literackie / 22.05.2018 (wtorek) /  „Rykoszet”, „Cień”, ”Niewiadoma”…  Spotkanie z Markiem Stelarem

Wykład towarzyszący wystawie Piękno poza czasem / 24.05.2018 (czwartek) / Europejska włóczęga Aleksandra Gierymskiego

Zamkowy Wieczór Książęcy przy muzyce / 27.05.2018 (niedziela) / W galopie po Europie, czyli podróże kształcą

 

P R Z E G L Ą D Y   A M A T O R S K I E G O   R U C H U    A R T Y S T Y C  Z N E G O

Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych / 25-27.05.2018 (piątek-niedziela) / Świdwiński Ośrodek Kultury, wstęp wolny

 

M O R Z E   K U L T U R Y: D Z I E C I   W   Ś W I E C I E   S Z T U K I

W okresie od 1 maja do 10 czerwca  br. Dział Edukacji Artystycznej realizuje projekt „Dzieci w świecie sztuki”, składający się z dwunastu warsztatów prowadzonych przez Ewę Sobczak z Teatru Współczesnego. Warsztaty odbywają się dla grup zorganizowanych. Informacja: edukacja@zamek.szczecin.pl Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Morze Kultury”.

 

C E N T R U M   I N F O R M A C J I   K U L T U R A L N E J   I   T U R Y S T Y C Z N E J

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) mieści się w Skrzydle Menniczym (wejście I z małego dziedzińca) Zamku Książąt Pomorskich i jest czynne: 15 IV-15 X (poniedziałek-niedziela), godz. 10.00-18.00 / 16 X-14 IV (wtorek – niedziela), godz. 10.00-18.00. Tel. 91 48 91 630. Kasa w skrzydle wschodnim (wejście A z dużego dziedzińca, I p.) jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00 – 18.00. Dodatkowo kasa jest czynna do czasu rozpoczęcia spektakli teatralnych, seansów filmowych oraz koncertów. Tel. 91 434 83 65. Rezerwacje biletów: Odbiór zarezerwowanych biletów musi nastąpić w ciągu czterech dni od momentu rezerwacji, ale nie później niż 4 dni przed datą danego wydarzenia. Odstępstwo od tej zasady jest tylko dla biletów do Kina „Zamek”, których odbiór może nastąpić w dniu seansu, ale nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem seansu.

Wstęp na zamkowe dziedzińce codziennie w godz. 6.00 – 23.00.

 

 

Zamek Książąt Pomorskich

Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 

tel. +48 91 434 83 35

fax. +48 91 434 79 84

www.zamek.szczecin.pl

www.facebook.com/zamek.szczecin